Genomförda provningar

21:e April

 
30 år är det en ålder att prata om ?
Kvinnerna vill inte parata om det, männen anser sig att man har mognat och är erfaren,
 
Det finns ingen enkel definition av åldrande. Det är inte en fråga om att tiden går, utan snarare biologiska förändringar över en tidsrymd. Vissa människor åldras snabbare än andra, så det är inte alltid meningsfullt att jämföra kronologisk ålder med biologisk ålder. Det finns inte heller pålitliga åldersmarkörer, olika delar av våra kroppar kan åldras med olika takt.
 
De flesta vet hur åldrande yttrar sig: en gradvis nedgång i kroppens styrka och uttålighet, olika organsystems effektivitet, kroppens förmåga att reparera skador och motstå sjukdomar, liksom ålderstecken som grått hår, rynkor och minskning av längden. Många av dessa hänger samman; genom att cellerna inte delar sig lika effektivt blir immunförsvaret försvagat och håret vitt, kollagenet blir stelare vilket både leder till stelare leder och senor samt rynkig hud.
Hur är det med whiskyn !
När är man för gammal ?
6 st Singelmalt som är 30 år gamla
 
  1. GlenFiddich
  2. Convalmore
    Glentauchers
  3. Black Bull
  4. ?
  5. ?