Genomförda provningar

Årets Landskamp

Landskampen mellan Skottland ,Japan och uppstickaren Indien.

Reglerna för kvällen är enkla:
vi börjar helblint, för att efter 60 min få information om vad som finns
på borden och erhåller ytterliggare 30 min att justera sina tidigare bedömmningar
vinnar blir det lag som har samlat flest rätt på dom två sammanräkningarna
•Ett bord ett lag
•Ett lag en röst
•Ett lag har en bedömnings ”karta”
•Varje lag får 3 Japanska och 3 Skottska flaggor
•Flaggan representerar både vilken placering whiskyn får och vilket land den kommer från
•Markeringen börjar när alla lag är klara.
•Tid till förfogande är 60 minuter
Där efter presenterade vart och ett av lagen sina resultat under visslingar och kommentarer från dom övriga lagen .